VISDOMSORD FRÅN ORDFÖRANDEN

Så passerade ytterligare ett verksamhetsår med ljuvlig körsång – smärtfritt och lustfullt. Tillståndet i den stolta KFUM-kören är i stort sett gott. Vi kan se tillbaka på en framgångsrik sångfull säsong med både förväntade och oväntade höjdpunkter. Allt är dock inte frid och fröjd. Efter en viss återhämtning av numerären så har kören åter halkat under 50-strecket. En viss obalans i stämmorna kan anas och det är nu viktigare än någonsin att vi aktivt jobbar för att rekrytera nya sångare till kören. Lite varstans kraxar olyckskorparna att manskörer numera bara sjunger sin egen svanesång. Kom då ihåg att redan år 77 skrev Plinius d.ä.: ”Olorum morte narratur flebilis cantus, falso, ut arbitror, aliquot experimentis”. ("Observationer visar att historien med den döende svanens sång är felaktig.") Låt oss visa omvärlden att det – i vart fall i Sångsvall – finns utrymme för en stor och mäktig manskör; KFUM-kören. Det enda sättet att ge belackarna på nöten är naturligtvis att vi fortsätter att leverera högklassig manskörsklang. Siktet är redan inställt på nästa verksamhetsår – det bästa hittills.

Björn, er ödmjuke ordförande