MEDLEMMAR

Styrelse
1:a tenor
2:a tenor
1:a bas
2:a bas


Ordförande


Björn Sundström
060-150711

Sekreterare


Pontus Atterfors
   

Vice

sekreterare


Urban Wallin
060-30935
070-3093536
urban.wallin@kfumkoren.nu

Kassör


Alf Nilsson
060-170784
070-5206908
alf.nilsson@kfumkoren.nu

Ledamot


Sverker Andersson
060-513675
070-3270177

Ledamot


Tomas Almroth
060-573306
070-2179030
tomas.almroth@kfumkoren.nu

Dirigent


Kjell Lönnå
  kjell.lonna@kfumkoren.nu

Suppleant


Björn Barkå
060-153700
070-3192305

Suppleant


Göran Wallin
060-34255 goran.wallin@kfumkoren.nu

Adjungerad


Lars-Erik Olsson
060-556181 lars-erik.olsson@kfumkoren.nu