KFUM-kören i Sundsvall är känd för en mycket blandad repertoar.

I kyrkokonserter försöker dirigenten Kjell Lönnå att kommentera och beskriva sångerna och därmed binda samman konserten till en enhet. Andlig sång i vid bemärkelse sjungs i konserterna.

Även i de profana konserterna försöker kören att forma ett blandat och smakligt innehåll för publiken.

När det gäller vårkonserten Caprice är förstås sångerna av mer uppsluppen karaktär, gärna vårliga.

Hela tiden försöker kören att forma intressanta konserter tillsammans med sina egna solister och sin dirigent.